Khalifa Kush

    $200.00$4,000.00

    HYBRID

     1 PACK :

     3.5 GRAMS